Nästa träff 14 Mars

Senaste träffen, OPW, AZZ, PPF, VTZ, VTK, RSE och UZ. Vad gör vi i vår? jo vi kom fram till att tillsammans göra slim-Jim antenner. Något för dig? Anmäl till RSE. Gemensamt inköp av bandkabel. Medlemen får själv betala matrealet.

Om vi inte kommer igång med byggandet till nästa träff kan vi hjälpas åt att göra oss av med QTC:erna som enl åmö-beslut 2020 skulle avyttras. De två senaste åren sparar vi, i övrigt får man läsa qtc digitalt på nätet. Nu kan ju inte en icke SSA-medlem läsa den på nätet, inte ens på klubben, då SSA inte tycker att klubbar som är med i SSA inte är fullvärdiga medlemmar, men vi får hjälpas åt med detta.
Om någon vill ha de gamla qtc:erna får vederbörande hojta till. Betänk bara att man måste vara SSA-medlem, och detta kommer att kontrolleras stenhårt!