Göteborgs R2:a nu med SVX-link

Nu är repeatern i Göteborg igång med SvxLink. Den 17 feb 2022 är repeatern utbytt och styrs av en RaspberryPi kopplad till internet. Kolla Portalen så ser du vem som är aktiv runt om i Sverige.
https://svxportal.sm2ampr.net/

GSAs repeater nås på DTMF 91240602. Här kan man lyssna på söndagsbullen kl 20,00 om man kopplar upp sig. Morgonbullen kommer troligen att läggas ned eftersom man kan återsända SK7SSAs bulle kl. 09,00.

Läs mer om GSAs repeatrar på deras hemsida.