Hatten av för UDU

RV54, Kungshamn åter QRV, nu med egen SVX-link.
Marcus skriver på SK6IFs facebooksida:

RV54 Kungshamn är åter QRV nu även med egen Svxlink uppkoppling i stället för radiolänk mot RU8 som det var förut. DMR fungerar som förut den moden DMR eller FM som är först aktiv blir det. Kungshamn har en unik DMR signal 240604 som man kan använda som talgrupp den används nu även på Svx-link som default talgrupp det vill säga när man kör över repeatern och inte kopplat upp sig mot någon annan talgrupp går trafiken ut på 240604 som standard på så sätt kan man nå den utifrån precis som t ex SK6QA har 240603 eller SK6RFQ i Göteborg 240602.Kör gärna över Sveriges Västligaste repeater RV54 (R3) den är till för att användas både som DMR och FM (Svxlink).Klubben står för signal och bidrag till internetkostnaden där annars är utrustningen privatägd hur repeatern fungerar bestäms inte av klubben som t ex upplägg på talgrupper osv protokoll finns på det.