ÖSTRA OCH VÄSTRA MASTEN

Igår klättrade vår Peter AZZ i västra. Kablaget låg inte rätt i slinget. Orädd och trägen som han är, med riktig klättersele äntrade han toppen och la om slinget. Det släpade nämligen i toppen på masten.
Samtidigt huserade UZ och OPU i både västra och östra masterna. En W3DZZ togs ned och byttes till en annan W3DZZ. Den första hade mycket stående våg, och något står inte rätt till med den antennen.
Nu ser antennparken ut enl följande: 2/70 blindkäppar, 4 st. 9 el på 2meter, två stackade. 70 cm, Yagi15 element. 26 meter longwire för HF. W3DZZ HF. 3 el för 10-15-20. En 3 element för 6 meter! Till detta finns också Mast-preamp för 2 resp. 70 och med slutsteg 70 cm-70watt. 2 meter 150 watt.
OPW

ÖSTRA MASTEN -QRV

Östra mastens rotor visade sig inte fungera som den skulle. Instrumentet visade inte rätt riktning och gick lite som den ville. Efter diskussioner vad som skulle göras beslöts att 1. se hur det ser ut i kontakten i rotorn. Kortslutning? en felmonterad kabel? 2. Sitter antennen 60 grader fel?
Inga fel i kontakten, så vi flyttade antennen 60 grader. Och vips, det blev bättre. Efter en del justeringar bak på manöverinstrumentet stämmer riktningarna riktigt bra, och arbetet avslutades av fem glada amatörer. OPW, UZ (i korgen) AZZ, BYB, OPU (makpersonal).

Västra masten hanns tyvärr inte med denna gång. Den har vi lagt körförbud på, då kabelstammen har ändratsig och ligger på kanten i masttoppen och skaver. Arbetet fortskrider.

 

 

ÖSTRA MASTEN -UPDATE

Masten är på plats igen. Tisdag em var AZZ, UZ, OPW och BYB på plats för det stora lyftet. En vindindikator har också monterats i masten samt en utriggare med flagglina för kommande 80/40 antenn.Vid inkopplingen visar ddet sig tyvärr att rotorn inte uppför sig som den ska, utan visar fel, går olika fort i displayen. Kaan tänkas att det kan vara felkopplat eller kortslutning i kontakten, uppe då givetvis. Vi väntar på en skylift kör att kolla detta.

Även strul i västra masten. Kablaget fastnat i masttoppen och rycks loss lite otäckt. Körförbud och får åtgärdas när ev skylift är på plats.
/OPW

Östra masten

Östra masten har nu blivit nedtagen för rotorbyte och översyn. Det var för ett år sedan som masten komma upp med antenner samt kabeldragningen mellan Schacket och masten gjordes. Vi har förberett genom att koppla loss alla kablage skarvlådan och igår kommer kranbilen för själva lyftet. Samtidigt som masten togs ner tog vi bort rotorn från dess plats och uz har förtjänstfullt gjort nya hål för den nya rotorn. Förhoppningsvis kommer masten upp igen redan denna veckan, eventuellt nästa vecka för att då ta sig an de stora testerna i höst.

Ytterligare jobb som skall göras är nedtagning av RU8-sändardel. Ombyggnad av fläktstyrning till dito.
Indragning av kabel från mast till radiorum på brandstationen för att flytta in RU8 sändardel.
Översyn av RU8 mottagardel. Omställning av klocka och dammsugning av radiorack.

FÖRSÄLJNING

Vi har fått mycket radioar och tillbehör till klubben. Vi håller just på med sortering av vad vi skall ha, vad som går att sälja och vad som måste slängas.
Följ oss eller buda på tradera där försäljningen fortgår. Vi kommer snart att ha <20-kronorslådan> på klubben. Två tillfällen blir det där medlemmarna kan fynda i junkboxen.
Har du något själv att skänka till klubben, kontakta OPW.
Givmilda amatörer mfl är Roger Knuuts, Jan Ljungberg, NXP, KMD, UDU och RII.
-Tack för er givmildhet!

Tut tut i masten

För att att ha bästa möjliga mottagning vid eventuellt samband via 2 meter har idag azz tillsammans med rtj justerat mottagningsförstärkaren på 2 meter vid klubblokalen. Bra jobbat och tack för detta.

Läs mer