Årsmötet avklarat


Den 28 januari höll klubben sitt årliga årsmöte, en viktig sammankomst där medlemmar samlades för att diskutera och besluta om viktiga frågor. Tyvärr var årets stämma mindre välbesökt än önskat, men trots detta genomfördes den effektivt och snabbt.

Under mötet etablerades tydliga rutiner och dessa kommer nu att vara nedtecknade i klubbens kalender för att underlätta för framtida möten.

Styrelsen, bestående av representanterna BYB och RSE, blev omvalda och kommer fortsätta att leda klubben framåt under det kommande året. Det är positivt att se kontinuitet och engagemang från styrelsens sida, vilket ger stabilitet och trygghet för medlemmarna.

En annan viktig punkt som behandlades var medlemsavgiften för år 2025. Det beslutades att hålla avgiften oförändrad, vilket innebär att medlemmarna inte kommer att uppleva några förändringar i kostnaderna för sitt medlemskap det kommande året.

Sammanfattningsvis var årsmötet en nödvändig och framåtblickande händelse för klubben, där viktiga beslut togs för att säkerställa en välorganiserad och hållbar framtid. Det är nu upp till medlemmarna och styrelsen att fortsätta arbeta tillsammans för att stärka och utveckla klubbgemenskapen under det kommande året.

//OPW