AVSLUTNINGSMÖTE

Sommaren närmar sig med stormsteg. Och som vanligt har vi ett möte sista träffen för säsongen.
Litet och gemytligt är det på vår mötesplats. Lotsutkiken mitt i Lysekil, eller Flottans Mäns klubblokal om man så vill. Självklart skall vi försöka få med lite förtäring också. Inget extravaganza, men korv å bröd, dricka och kaffe.
Lokalen har vi fått låna efter som FM dubbelbokade oss i höstas, eller rättare sagt inte kontrollerade om dom hade hyrt ut utkiken.
Det var inte utan att Leif Lysberg blev tyst när jag berättade att vi skulle vara där, samtidigt som dom hade öppet hus på tändkulemotorns dag.

Platsen är på Flaggberget(?) och här finns kanske 10 p-platser.
17 juni klockan 18,00 är det tänkt.
Styrelsen önskar er mycket välkomna.

//OPW