Fieldday

Den tilltänkta fielddayen nu i maj har på sista klubbträffen beslutats senareläggas. OPW fick i uppdrag att kolla pris och tillgänglighet i gamla lotsutkiken på flaggberget i Lysekil för att där under fyrahelgen, dvs tredje helgen i augusti eventuellt bedriva fieldday. Det finns också ett alternativ att förlägga fielddayen på prins Daniel och kronprinsessan Victorias stig ovanför gymnasiet på Rinkenäs. Även RTD har inkommit med en idé att träffas i Strömstad vid en vindparksanläggning med god utsikt över havet och därifrån kunna köra radio.

Mer info om detta vid nästa träff som också är vårens sista träff innan sommaruppehållet.

OPW