Årsmöte 2023

Bild från årsmötet. Foto av ZEM HCGrusell

Årets årsmöte är lagt till handlingarna. OPW blev omvald till kassör i ytterligare två år innan pensioneringen från posten. Vi skall också utreda remotestyrning med kortvåg från klubblokalen. LNJ är utsedd av styrelsen som utredare. 

Styrelsen efterlyser tips/hjälp med aktiviteter på våra träffar. Kommande träffar blir information, planering och jobb med D6-mötet som kommer att hållas på SKV 11 mars. Fler medhjälpare önskas!

Väl mött!