Avslutningsmöte M8

Endast 7 medlemmar anammade julmackan som serverades med OPW och UZ försorg.
RSE höll ett möte som sig bör. Här togs upp om vårt SM6-möte i vår, lite om årets händelser och kassören om ekonomin.
VTZ önskar att fler medlemmar pratar om de som de som de är specialister på.
Nästa gång vi ses blir den 29 januari då årsmöte hålls i lokalen. Hoppas då på större medlemsbesök.

OPW