Träffen 28 februari

Välkomna på andra träffen 2022 den 28 februari.
Styrelsen har ett flertal förslag till aktiviteter inför våren.
Bl.annat:
Laga nedblåst antenn över vägen
Bygg en egen 2/70-antenn
Gör klart klubbens 12-voltsbatter för laddning och uttag
Föredrag om antenner
Filmkväll, ge förslag på vad vi skall se
Finns det någon större test vi kan köra tillsammans
Utbildning, FT8?
Laga om det går vår gamla rotor och sälj den
Bygga breakoutbox för tre hörlurar på en radio
Koka och äta korv
Fritera pommes

Listan kan säkert göras betydligt längre:
Kom och gör rösten hörd. Välkomna!