ÅRSMÖTE 2019

Kallelse till årsmötet 2019
Välkommen söndagen 27 januari klockan 1400 till klubblokalen Maskinvägen 8.
Klubben bjuder på förtäring efter mötet. För att vara med och rösta skall medlemsavgiften vara betald innan mötet.

Medlemsavgiften för 2019 betalas in på bankkontot SEB 568-3404 med ett minimum på 275 kronor. Mer än de går också bra…. 🙂