ÅRSMÖTE 2021 — ZOOM

Hej klubbkamrater ! Äntligen dags för klubbens årsmöte.
Ni är härmed kallade till årsmötet för Lysekils Sändareamatörer SK6IF.
När ? : Söndagen 14 Mars kl 12.00
Hur ? : Årsmötet sker som tidigare meddelats via programmet/appen Zoom.

Observera att  eventuella motioner till årsmötet vill vi ha senast en vecka innan dvs 7 mars.
Skicka i så fall till : sm6rse@gmail.com .Skriv ”motion årsmöte” i ämnesraden, tack.
Inkomna motioner ligger på MEDLEMSSIDOR, bara att logga in och ta del av.
Sedvanliga dokument i form av dagordning ,årsberättelse, kassörens redovisning osv skickas ut under kommande vecka !
Eventuellt kommer vi att kalla till möte på Zoom för de som ännu hunnit inte testat detta,håll utkik i mejlen/SMS !
Väl mött den 14 Mars !   73
–Vid senaste styrelsemötet hade vi avbrott efter 40 minuter. Då det är gratisvarianten av ZOOM kommer vi nog att råka ut för detta igen. Men det är bara att ansluta igen. Vi kan ju passa alla Lysekilsrepeatrar samtidig för de som når dessa, om det behövs nån hjälp.. —OPW
//Styrelsen