Militärhistoria

Måndagens träff belägen på torpet strax utanför Lysekil besöktes av endast sex radioamatörer från klubben.( DBZ, UZ, OPU, OPW, AHL, HYG)
Med stor entusiasm berättar kvällens konferenciär Bo Starmark  om Tysklands invasion  av Norge, och att inte förglömma Danmark. Tyska flottans förflyttning från Tyskland jämte svenskt vatten och norr ut, och om de engelska ubåtarna, som lurpassade i och utanför Sveriges gräns.img_20161205_200327

Huvudtemat var emellertid de två tyska fraktbåtarna Antares och Amasis. Dessa blev torpederade i vattnet runt Bonden/Tovas ungar strax SV om Lysekil. Under nästan tre timmar inkl fika höll Bosse igång. Vid nio tackade vi Bosse för den intressanta historielektionen och hoppas att vi kan göra en liknande träff längre fram.
För de som vill få lite inblick i ämnet kan titta på länken.

http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=863img_20161205_185256