Förslag till vårterminens träffar

I vanlig ordning planeras det för vårens träffar. EJ fastslagen! Detta tas upp på årsmötet.
Under hösten försökte vi ha öppet varje vecka, men detta föll inte i god jord. Många av träffarna var obesökta eller dåligt besökta, så nu återgår vi till lite glesare träffar som det varit förut.