MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2021

Enligt årsmötesbeslut 2020 kommer årets avgift att vara ≥300 Kr.
Betalas innan årsmöte om röst skall gälla.

Belopp:  300 Kr eller mer
Bankgiro: 568-3404
Mottagare: Lysekils Sändareamatörer
Förfallodag: 210131 (Eller senast årsmötesdag om röst skall gälla)

Välkommen att fortsätta vara medlem i klubben.
Nya medlemmar ansöker om medlemskap. Gäller även de som varit med förut, men varit borta mer än ett år.