ÅRSMÖTE 2020

Vi summerar 2019, som var ett framgångsrikt och intressant år, med lite större inköp av radio och ny mast  med antenner. Nu bestämmer vi färdriktningen för detta år, så välkomna den 26/1 i klubblokalen, där det bjuds på lättare förtäring. Eventuella motioner skickas till våran ordförande Dean, mailadress enligt medlemsmatrikel. Ekonomiskar rapporter finns hos kassören, SM6OPW.

Välkomna, 26/1 kl 13,00 M8

Styrelsen, gm SM6OPW