Östra masten

Med krafttag av UZ och BYB kom den östra masten äntligen ner igen. Vi hade hjälp av en kranbil, vilket gjorde jobbet betydligt lättare än att försöka lägga den med de gångjärn som finns. Nu ska kortvågsriktantennen samt 6-metersantennen på plats och kablar dras ner till skarvlådan.Vidare ska det göras en vajerövergång från masten till huset, där kablaget ska hänga och vidare bort ute efter huset och in i schacket.