Effektivt Årsmöte

22 januari samlades ett gott gäng medlemmar på klubben.
ZEM ordf., BYB sekr., OPW kassör, RSE, NXP, AZZ,OPU, UZ, RTJ, UZJ.

Ekonomi och verksamhetsberättelse klarades av snabbare än vanligt, därtill revisorns rapport. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet av mötet. OPW valdes till en ny tvåårsperiod som kassör och AHL som revisor för samma period. Inga motioner hade inkommit. Styrelsen föreslog inköp av antennanalysator, se artikel ovan.

Våra repeatrar sköter sig och som vanligt pratade vi om vissa förändringar och skänkte tacksamma tankar till UDU. Ett nytt bokföringsprogram kan bli verklighet för att rationalisera arbetet. Alla verkade vara belåtna med vårt SK6IF och verksamhetsplanen för året är ganska omfattande, så den ger goda tillfällen till trevliga insatser för oss.
73 de Hans-Christian – SM6ZEM