ÖSTRA MASTEN -UPDATE

Masten är på plats igen. Tisdag em var AZZ, UZ, OPW och BYB på plats för det stora lyftet. En vindindikator har också monterats i masten samt en utriggare med flagglina för kommande 80/40 antenn.Vid inkopplingen visar ddet sig tyvärr att rotorn inte uppför sig som den ska, utan visar fel, går olika fort i displayen. Kaan tänkas att det kan vara felkopplat eller kortslutning i kontakten, uppe då givetvis. Vi väntar på en skylift kör att kolla detta.

Även strul i västra masten. Kablaget fastnat i masttoppen och rycks loss lite otäckt. Körförbud och får åtgärdas när ev skylift är på plats.
/OPW