Östra masten

Östra masten har nu blivit nedtagen för rotorbyte och översyn. Det var för ett år sedan som masten komma upp med antenner samt kabeldragningen mellan Schacket och masten gjordes. Vi har förberett genom att koppla loss alla kablage skarvlådan och igår kommer kranbilen för själva lyftet. Samtidigt som masten togs ner tog vi bort rotorn från dess plats och uz har förtjänstfullt gjort nya hål för den nya rotorn. Förhoppningsvis kommer masten upp igen redan denna veckan, eventuellt nästa vecka för att då ta sig an de stora testerna i höst.

Ytterligare jobb som skall göras är nedtagning av RU8-sändardel. Ombyggnad av fläktstyrning till dito.
Indragning av kabel från mast till radiorum på brandstationen för att flytta in RU8 sändardel.
Översyn av RU8 mottagardel. Omställning av klocka och dammsugning av radiorack.