Kontakt/Info/Repeatrar

cooltext469890481

Lysekil, cirka tio mil norr om Göteborg på västkusten, återfinnes radioklubben.
Vi är drygt trettio medlemmar som bedriver: repeaterverksamhet SK6IF/R RV46 145,575. R0, RV48, 145.600 samt RU8, RU 384, 434.800. Kubbträffar i vår lokal, Field-Days, Fyraktivitet, contesting, gemenskap med närliggande klubbar samt att vi försöker vara representerade då SSA håller möten. På contestingen använder vi oss av två signaler, SK6IF och SK6L. Besök oss gärna!
Mer info om Lysekils Sändareamatörer längst ner på sidan.
Kontonummer är:  BankGiro 568-3404

För kontakt med SK6IF/SK6L finns följande alternativ:

Allmän mailbox :  sk6if@ssa.se
Ordförande :Dean Johansson
Kontaktman :  Anders    sm6opw@ssa.se , tel 070-54 20 494
I regel passar vi RV46 D-star, RV48, RU384 samt 145.500 när vi befinner oss i klubbloklen.

hr

LSA, Lysekils Sändareamatörer

Medlemsavgiften under 2018 fastslog årsmötet till 250 kronor för medlem över 24 år. Medlem under 24 år betalar som 100 kr.
Årsavgiften för 2018 är 250/100 Kr.

FRIVILLIGA BIDRAG är viktiga för oss och vår verksamhet. För framtida repeater samlar vi in 100 eller mer. Märk inbetalningen med namn/call samt REPEATER.
Hyresbidrag mottages också tacksamt. Märks isf HYRA.
Alla övriga bidrag kan sättas in. Märk inbetalning med call/namn.

Vårt konto är ett BankGiro. Pengar överförs enkelt via internetbankerna.
BankGiro-konto: 568-3404

Lysekils Sändareamatörer är ansluten till SSA, Sveriges Sändareamatörer. (www.ssa.se)
För mer info om amatörradio och alla dess inriktningar, se SSAs hemsida.
Lysekils Sändareamatörer är bildat 1971.

 hr

Lysekilsrepeatrarna på RV46,RV48 och RU384

Repeater R0 eller RV48 (145,600 -600 kHz) som den också kallas går från Uddevalla men drivs av LSA. Repeaterns täckningsområde är från Kungälvstrakten i söder till Tanum i norr.
Mot öster närmare Trollhättan. Givetvis går den längre på högre punkter typ ner mot Göteborg etc. Identifieringen på telegrafi slår SK6IF/R. Byte till helt ny repeater skedde 20150714, till en Yaesu DR-1X.

Repeater RU8 eller RU384 (434,800 -2MHz) är vår lokala repeater för att täcka upp de delar som inte är körbara i Lysekil på R0 samt att man lättare kan använda handapparat inne i Lysekils stadskärna. Mottagare och sändare är separerade enheter och står på var sitt QTH inne i Lysekil, detta gör repeatern ganska lokal. Uteffekt 20 watt, c:a 30 masl.
RU8 är tidsstyrd och är QRV mellan 0600 och 2300.  Repeatern använder CTCSS subton på frekvensen 118,8Hz.
RU8 är sammanlänkad med R0:an och använder nollans logik. All trafik som körs på RU8 körs också därför också på R0 och vice versa, så den lokala repeatern är egentligen ganska regional.  🙂

På RV46 bedriver vi en D-star repeater, som även är kopplad till internet. Bra take-off från Kungshamn.