Utgående QSL

Nu är det snart dags att skicka qsl-kort från klubben.
Tag med dina kort och sortera dem i vår utgåendelåda.
Qsl-märken finns till försäljning på klubben.