Träff hos Räddningstjänsten med HLR

Vi träffas på måndag 24 april kl. 18 i Räddningstjänstens lokaler i Lysekil. Bernt SA6RTJ bjuder på
HLR-utbildning och om det blir en stund över, antingen nödsamband eller brandskydd i hemmet. Tag gärna med närstående till den viktiga utbildningen!
73 Hans-Christian SM6ZEM