Årsmöte på klubben 22 januari

Kallelsen har gått ut till medlemmarna, titta i e-posten!
Vi ber dig att i god tid innan betala in medlemsavgiften 250:- för 2017 till bg 568-3404.
Varmt välkommen söndagen 22 januari klockan
1400 till klubblokalen Maskinvägen 8.
Styrelsen SK6IF