SUBTON 118,8

Under söndag förmiddag slogs bulletinsändningen över SVX-link ut av sk6if-r.
Efter diskussion med 5GXQ och 6UDU är det önskvärt att även RV48 går med subton.
Just nu är inställningen 1750 eller sub 118.8 för att öppna repeatern. Sedan går driften tills det inte finns bärvåg in, och allt möjligt går in på repeatern.
Efter samråd med styrelsen kommer vi be UDU att lägga in ständig subton, dvs att repeatern kräver ton för att gå att köra. 1750 kommer då att tas bort.
Vi provar detta så länge, och om vi skall ha en återgång till det gamla systemet får detta tas upp på möte framöver.