S Ö K E S !

Klubben söker ett bord. Kanske någon medlem har liggande till skänks, eller för billig penning:

* Hopfällbart bord typ IKEA