Protokoll

Under medlemssidorna ligger nu protokollet från gårdsmötet på M8 från den 7 juni 2021.
Låt det väl smaka.

/OPW