Info från SSA

1. SSA årsmöte den 24 april 2021 kl. 13:00.

På grund av den rådande coronapandemin kommer årsmötet 2021 att genomföras digitalt på samma sätt som årsmötet 2020.
Vi planerar i år för streaming på Internet, så att medlemmarna kan följa förhandlingarna.
Ytterligare information om detta kommer.
Medlemmarna ges tillfälle att rösta i förväg per brev, e-post eller efter inloggning på SSA:s
hemsida.
I mötet deltar styrelsen, tillträdande styrelsemedlemmar, revisorer och distriktsledare, därutöver
några funktionärer.
Samtliga underlag för årsmötet kommer att publiceras på hemsidan och i QTC nr. 4.
Anders Larsson, SM6CNN
SSA ordförande.

2. SSA kansliet byter telefonnummer 1 maj.
Från den 1 maj kommer det nya telefonnummer till kanslisterna.
Kansliet, Therese 0709-585702
Kansliet, Jonas 0709-585705
Arkivet, Eric 0709-585706
SSA ordförande 0709-585708
SSA kansliet.

3. SL-testen 2021
SL-testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer.
Dagarna i år är lördagen den 8 maj och lördagen den 13 november 2021.
Klasser CW tid 12:00 – 13:00 UTC och SSB tid 13:15 – 14:15.
Mer info finns i kalendern på ssa.se
Välkomna