RV46-48-54-RU384 UP AND RUNNING

Sitter i skrivande stund och lyssnar på inchekningar på SK7SSA som skall läsaRörörigg 3 bulletinen på våra fyra bohuslänsrepeatrar nu kl 9,00 söndag morgon. Detta tack vare UDU och SVX-link.
Marcus har nu fått igång de analoga linkarna. Kan inte systemet ännu, men vi får väl kanske lite utbildning av UDU.
Info finns också på medlemssidorna. (Inloggning krävs)