SKATTMÄSTAREN PÅMINNER

Glöm inte årsavgiften!
Kostnaden är minst 300 kronor. Bidrag mottages tacksamt då våra inkomster via alla träffar under 2020 är minimaliska 🙁
Tänk på att vi har både lokal och fem repeaterstationer samt bredbandsomkostnader som kostar även utan lokalverksamhet.
För den som vill kan ju göra som jag. Har autogiro som betalar en slant till lokalen varje månad året runt.
Bankgiro: 568-3404

Tack till de som redan har betalat. Rolig att det är en hel del som spenderar mer till klubben utöver minimibeloppet! De gör gott!