God fortsättning och SF400B

God fortsättning på 2021 och ett nytt radioår. SF400B, Borås firar 400 år och klubben i staden firar med specialsignal. Kolla dersa QRZa sida eller hemsida för mer info SF400B.

Vi själva har tills vidare stängd lokal. Medlemsavgiften går nu bra att betala, minimum 300 kronor. Bidrag utöver det tas glatt emot av kassören. Årsmöte kommer troligen att ske via zoom.

Gott nytt de OPW