NY RIGG

 

Klubben är nu QRV på DMR också. Vi inköpte för ynka 600 spänn en Radiodiddity GD-77, med laddstation, bärväska, extra antenn och monofon.
UDU hjälpte oss förtjänstfullt med ny firmware och programvara för radion, som nu har avverkat ZDO, BOL och VTK, samt lite prov med BYBBEN.
Välkommen att köra DMR.

OPW