Utmärkt uppmärkt

BYB har under en tid gått igenom sortimentskåpen, både på väggen och i hyllan brevid. Sorterat skruv har också varit en utmaning. Men som synes har sortimentskåpen bilvit uppmärkat och letandets dagar är över.
Samtliga fyra skåp i köket plus hyllan under spisen har fått ett upplyft. Hyllorna gapar nu, kanske inte tomma, men städade och strukturerade. Även de rigoröst uppmärkta.
Så för den som kommer hit och begagnar skåpen hoppas vi på att ordning hålles.

Bästa 73 OPW