NYPREMIÄR FÖR RU8

Sjösättninngen av RU8TX på brandstationen gjordes idag av OPW och UZ. Kontaktering av inkommande kabel gjordes och mätning av SWR, som var obefintlig, och repeatern lämnade 16 watt. Finns ett läge på 35 watt, men om det inte behövs så…
Taanken var att montera en ”smart 220-v plugg” som skulle kunna stänga av RU8 via wifi. Men pluggen accepterade inte det öppna nätverket,. 🙁

Nu står radion i brandstationens teknikrum, en blindkäpp 28 meter upp i masten. Lågförlustkabel. Nya fläktar som är termostatstyrda (AZZ). 10 nya år kanske. QRV mellan 06,00-24,00. Välkommen in att pratapå!
Projektet genomfördes av OPW, AZZ, UZ, RSE, RTJ.
//OPW