ÖSTRA MASTEN -QRV

Östra mastens rotor visade sig inte fungera som den skulle. Instrumentet visade inte rätt riktning och gick lite som den ville. Efter diskussioner vad som skulle göras beslöts att 1. se hur det ser ut i kontakten i rotorn. Kortslutning? en felmonterad kabel? 2. Sitter antennen 60 grader fel?
Inga fel i kontakten, så vi flyttade antennen 60 grader. Och vips, det blev bättre. Efter en del justeringar bak på manöverinstrumentet stämmer riktningarna riktigt bra, och arbetet avslutades av fem glada amatörer. OPW, UZ (i korgen) AZZ, BYB, OPU (makpersonal).

Västra masten hanns tyvärr inte med denna gång. Den har vi lagt körförbud på, då kabelstammen har ändratsig och ligger på kanten i masttoppen och skaver. Arbetet fortskrider.