MEDLEMSMÖTE

Hej klubbkamrater så här mitt i sommaren !

På grund av att våran rotor i östra masten har gått sönder så måste vi köpa in en ny.
Felsökning har gjorts och konstaterats att felet är i rotorn uppe i masten tyvärr.
Vi i styrelsen kallar därför er till ett medlemsmöte .Är vädret fint så kan vi förhoppningsvis vara utomhus då. Platsen för mötet kanske kommer att ändras ,men detta meddelas i så fall innan via mail och SMS då det blir aktuellt.
Kallelse till medlemsmöte Lysekils Sändareamatörer :
När ?: Onsdag 8 Juli kl 18.00 Var ?: Klubblokalen M8.
Dagordning medlemsmöte LSA 2020 – 07 – 08
1. Mötets öppnande
2. Val av mötets a). ordförande b).sekreterare.
3. Beslut om inköp av ny rotor (och omkostnader för montering).
4. Information om flytt av våran repeater Ru8 QTH.
5. Övrig information,synpunkter,frågor och förslag utan beslutskaraktär.
6. Mötet avslutas.
Varmt välkomna. Och fortsatt  trevlig och skön sommar. Vi ses !
73 de styrelsen