144MHz-operatörsplats

Vår operatörsplats på sk6if 144mhz har utrustats med mottagningsPA i masten och en så kallad sequencer inne vid operatörplatsen. Till detta har rse ett slutsteg på 200 watt som ska försörja de två Vårgårda 9 elements antennerna med härligt power. Som det syns på bilden har vi monterat in ett extra hyllplan och på detta sett från vänster till höger : sequencer, SWR/powermeter och slutsteget. Azz har lagt ner sitt anletes svett i att göra kablage i lagom längder med Niklas-kopplingar mellan samtliga enheter. Han har också skänkt både kablage och kontakter till denna installation. Nästa installation kommer att vara 70 cm delen och är förhoppningsvis färdigt till 70 testen. Mer info om detta vid senare tillfälle.

sju tre OPW