Update östra masten

Efter flera dagars slit av Bengt Hugo/UZ har antennerna kommit på plats i masten, dock låg masten lite lågt så våra vänner på MC klubben Hungry Bikers fick komma och hjälpa till att lyfta upp masten så vi kunna palla under den. Kortvågsantennen är så pass lång när den ligger ner så vi fick använda trappstege för att kunna få fast det översta elementet i antennen och nu är äntligen det hela på plats.

I masten sitter en blindkäpp för VHF och UHF, under denna sitter 6-meters rikten en och underst sitter NXPs 3 elements antenn för 10, 15 och 20 meter. Det hela vrids runt av en  emotator-rotor som TFA vänligen ställt på klubben. Alla kablar går ner till en kopplingsbox där vi skarvar kablarna och kan koppla loss för ev nedtagning an masten.

Nästa projekt är att montera en vajer samt de fyra kablar som skall gå från schacket till masten ut efter husets baksida. Bengt Hugo och och Mårten/BYB har envist rullat ut mängder av RG 217 på gården och konstaterat att dessa var lite korta det fanns dock en rulle med RG217 som var 55 meter lång och kommer väl till pass. Förmodligen får vi använda de andra kortare RG 217 att skarva med någon RG 213 eller 214. Projektet fortgår.