Årsmöte i Täby med nödsamband som ett viktigt inslag. Bernt direkt in i elden!

Jag förstår att även denna gång blev Sveriges Försvarsminister Peter Hultqvist SM4HCF inbjuden att inviga eventet men precis som i Lysekil kunde det inte ordnas. Paneldebatt och workshop om ”Hur kan radioamatörerna stötta civilsamhället med samband vid extraordinära situationer” var ett givande inslag och nu har vår Bernt SA6RTJ en viktig roll när det här kommit i fokus. Vi önskar honom lycka till i arbetet och jag bifogar här ett utdrag från den sammanfattning som Calle SM5BF skickade över idag till Försvarsministerns kansli och Försvarsmaktens Ledningssystemschef Lena Hallin samt till styrelsen i SSA, Bernt SA6RTJ och Täby Sändaramatörer. Anders SM6CNN och Dicken SM6HNS - kopia (2)
Samtidigt kan jag konstatera att vi fick en härlig bankettafton i lördags, då Tomas SM3WMU och vår förre DL6 Dicken SM6HNS fick ta emot hedersutmärkelser. Dagen därpå genomförde vi ett effektivt årsmöte under god stämning och naturligtvis fick styrelsen igenom sin proposition för mandat till att gå vidare med ett instegscertifikat. Ett viktigt steg i arbetet med att få in nya unga sändareamatörer.

Från Calle BF:s skrivning:

”Först ett varmt tack till alla inblandade för fina arrangemang och den assistans inkl. god mat som vi fick samt att föreläsarna ställde upp ”pro bono”, för det goda [ändamålets skull], dvs ideellt på sin fritid. ”Uddas”, Lars-Göran Uddholm, räddningsledare för skogsbranden i Västmanland, höll inledningsanförandet och är värd ett särskilt tack.”Radioamatörernas samhällsnytta” blev utmärkt belyst i panelen och en bra start inför det fortsatta arbetet. Vi hade gemensam arbetslunch, ”Uddas” plenarföredrag, inlägg från berörda myndigheter och frivilligorganisationer, gemensamt eftermiddagsfika samt en workshop. I denna visade Ove Landgren från PTS en strukturerad bild som han gjort ”alldeles själv” så han undrade om han skulle bli stenad för den; det kastades inga stenar men väl rosor. Alla insåg att vi hade en samsyn.
Banketten börjar SA6RTJ m fl - kopia (3)
Jag har tillsammans med SSAs nödsambandskoordinator Bernt SA6RTJ lovat skriva en promemoria att arbeta vidare från; vi skall samråda med paneldeltagarna och med ESR vars verksamhet jag berörde som hastigast. Vi skall också skriva ett uppslag i SSAs tidskrift QTC, troligen till nummer 7/8. Civilförsvarsförbundet och ESR var inte med denna gång och får mailet för kännedom inför vidare arbete. Vi återkommer efter sommaren. Tack/tnx och 73  Calle.”
Bernt är nu anmäld till IARU Reg. 1 som ”National Emergency Communications
Coordinator” för att representera SSA internationellt.
73 Hans-Christian SM6ZEM  Foton: Valle SM6VYP

Cruising, folkfest!

Cruising girlsCruising kortegeFölj med på folkfesten midsommardagen 25 juni! När du ställer upp som funktionär ger du 1.000 kronor till klubben! Det här är vår största inkomst under året. Ett antal hedervärda sändareamatörer har anmält sig, men vi behöver fler för att fylla kvoten. Planera in midsommardagen och anmäl dig direkt till ZEM.

Cruisng Sv. Handel

.Cruising 2015 S Hamnen

Klicka på bilderna!
Anmäl dig till sm6zem at ssa.se!