Repeater SK6IF/R RV48

RU384-RU8  -Åter i drift i Lysekil
(160131)

Söndagsarbete! UZ, OPW, BYB började förmiddagen på sk6if´s HQ, med att hämta diverse utrustning, såsom repeater, verktyg mm, mm. Väl på plats på RU384 övre, monterades kabel, antenn. Skåp på vägg, genomförning, inkoppling mm. Gamla utrustningen demonterades. Efter många om och men blev det provkörning, som funkade bra, men inte ända ut. 70 rx- 2 tx var hel ok och vi hördes inne på RV48. Men inte ett ljud på RU384 nedre.70rx

Efter vi städat efter oss bar det av till sändaren. Här visade det sig att timern gick ett halvt dygn fel. Riggen var för den delen också avstängd. Efter omprogramering visade det sig att systemet fungerade perfekt. Eventuellt borde vi byta ut sändaren, som mer eller mindre har gjort sitt. Sista pustet var ett besök igen på M8 för att lämna tillbaka en del verktyg! Tack för oss, och välkomna att testa ”nya” RU8 / RU384 i Lysekil.

/OPW med UZ och BYB

Vår repeater på RV48 är nedtagen för eventuell uppgradering.

Nu kör vi tills vidare med UDUs bärvågsöppnade reservrepeater.

Arbete med vår 70cm repeater pågår också. Ny radio, antenner och fäste är på gång på mottagarsidan av UZ och OPW. En smärre justering på sändarsidan kommer också att ske, och sändaren kommer att sända med ctcss-tonen 118.8. Meddelar här när nya repeatern är sjösatt. Gäller också RV48an.

Ny sida

Notering

I menyfältet ovan finns nu mera en ny sida, ”kalender”. Klubbens möten och lite övriga viktiga datum finns presenterade här. I vänstermenyn finns också våra träffar noterade.

/OPW

Årsmötet 2016

Tiden går fort när man har det trevligt! Fjorton medlemmar på plats och i år slapp vi att drabbas av snöoväder.

UDU, YWJ, NXP, OPW, YFP, AHL, AZZ, därtill Roger, OPU, UZ, UZJ, PPF, BYB och ZEM.UDU, YWJ, NXP, OPW, YFP, AHL, AZZ, Roger, OPU, UZ, UZJ, PPF, BYB och ZEM.
Klicka på bilden!
Vi läste upp flera protokoll från styrelsemötena och extra årsmötet i oktober. UZ hade tagit upp frågan om vilket eller vilka protokoll som skall läsas. Till nästa årsmöte kan vi föreslå om vad som skall läsas eller inte alls. Protokollen kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida och i pärm på klubben.

Redogörelse för ekonomin som är fortsatt mycket god, årets netto 32 250 kr. Verksamhetsberättelsen med bilder runt ett tjugotal händelser klarades av i högt tempo. Revisionsberättelsen godkändes och till att verka i två år valdes ZEM som ordförande och BYB som sekreterare. Vi noterade tacksamt att RSE har tackat ja till att vara klubbmästare. Tyvärr blev Dean förhindrad att närvara den här gången men vi ser fram mot hans fixande under året, helt säkert med gott stöd av BYB och UZ som är en klippa, bland annat som städgeneral!

Repeatersystem SK6IFSom vanligt fanns det mycket att prata om beträffande vår repeatrar, där det händer en hel del. UDU skall testa med att ha vårt gamla logikkort i den nya Yaesu repeatern 2m Bokenäs RV48 (R0). Det är den ”norska” logik som AZZ driftsatte för några år sedan som skall flytta in. En logik som är bra mycket mera avancerad än den som sitter i Yaesu repeatern och det innebär i så fall att 1750 uppkall åter blir en möjlighet och digitala C4FM-funktionen försvinner. (Klicka på bilden för att den skall bli vettig!)

UDU tog med logikdelen för ombyggnaden och under arbetet kommer Bokenäs 2m att gå med UDU:s provisoriska repeater som har bärvågsöppning. Vi provar med detta som en service till medlemmarna. Vi är medvetna om att 1750 inte rekommenderas generellt och att det kan bli falska öppningar, som egentligen är ägnade för Kinnekulle-repeatern som har kvar 1750 öppning. Ett prov alltså, inget som måste bli definitivt för det finns alltid möjlighet att återställa.

Lokala 70 cm repeatern i UZJ:s låda kommer snart på plats. UZ är väl igång med en noggrann planering och materialinköp. OPW skall programmera om radion i centrum.

Vi pratade om allt som behöver göras på fyren. Det finns mycket som behöver åtgärdas där borta och vår BYB skall i kraft av sina kontakter hålla en koll på förutsättningarna till fortsättningen. ZEM berättade om möjlighet till bidrag, när vi har träffar som studiecirklar. UZJ kom med ett bra förslag om att köpa ett avancerat, modernt antenninstrument. Ett mätinstrument som kan komma till god nytta för medlemmarna och som i så fall kräver ett extra årsmöte för inköp, eftersom kostnaden överstiger vad styrelsen kan besluta om.

ZEM redogjorde för sina roller i SSA framöver som sektionsledare för ”Redaktion och Marknadsföring” med bl. a. ett ansvar för QTC, SSA hemsida, Bullen och annonserna samt som föreslagen som en av de fem medlemmarna i SSA styrelse. Deltagarna fick även en kort inblick i de viktigaste projekten för SSA under den närmaste tiden, vars bakgrund arbetats fram under fem möten i en projektgrupp där han verkat. ZEM passade också på att ge en skildring av sina inköp för klubben senaste åren, vilkas kostnader han bjuder på som bidrag, ett par tusen kronor och betonade att detta endast är ett bidrag i mängden av alla generösa tillskott i form av material, pengar och framför allt mycket arbete som medlemmarna gynnar klubben med.

P1060739”Tänk t.ex. på allt arbete med hantering av ekonomisk redovisning, som OPW utför och som medförde många, många timmars extra jobb, i samband med SSA15”, tillade ZEM. Och Markus UDU:s veckor av tid med repeaterjobb för klubben samt eget material och ett antal resor som han bjudit på och Rune NXP:s rejäla bidrag, för att nämna några av alla ambitiösa medlemmar. Klicka på skägget?

Nya hemsidan som produceras i Word press tackar vi först och främst Daniel SA0CEA för att ha fått igång tillsammans med OPW. ZEM sänder ut nätadressen till medlemmarna och lösenordet till dem som betalt för 2016. De som betalar efter hand kan höra av sig direkt till kassören för att få lösenordet till medlemsbehörigheten.

Beträffande midsommarcruisingen berättade ZEM om bakgrunden till behovet av att vi även i någon mån bör fungera som trafikfunktionärer, om det blir aktuellt med deltagande igen. Mer information kommer framöver, när det blir klart om ett deltagande. Vi hoppas det, för det har varit givande som upplevelse och som ett fint ekonomiskt tillskott. Vi pratade om byggkvällar som varit populära men det verkar vara litet sent att komma igång nu, låt oss satsa på mörka hösten 2016 för detta!

Märkligt att vi håller på så länge, två och en halv timma samt eftersnack! Tyngsta skälet är naturligtvis att vi är en klubb med mycket aktivitet och hängivna medlemmar. Vi bör nog i fortsättningen sträva efter att vidta åtgärder för att förkorta de inslag som kan styras. Genom att t.ex. sända alla redogörelser i förväg för ett godkännande.

Vi kan sända ut bokslut, budget, protokoll och verksamhetsberättelse i förväg. Därmed får medlemmarna tillfälle att läsa igenom alltsammans innan mötet. Vid årsmötet behöver vi inte gå igenom detta igen, utan bara begära om någon vill ställa frågor kring dessa punkter och sedan kan vi be om ett godkännande rakt av. På så vis kan mötena göras kortare eller åtminstone lämna mer tid och ork för diskussioner. Kan detta vara en bra modell?

Tack för att ni kom alla ni i SK6IF som haft möjlighet. Medlemmarna har varit lysande med att ställa upp, var och en på sitt sätt. Med en mängd skiftande arbetsinsatser, med teknik, pengar, materiel, inköp och klubbestyr, med gåvor och annat. Därtill mycket trevliga bidrag genom alla insatser av våra XYL! Medlemmarna har gjort vår förening till vad den är idag. Vårt SK6IF, som vi har god anledning att känna oss rejält stolta över.

ZEM

 

Tack allesammans, det har varit
ett roligt och givande år igen och
vi ser fram emot en trevlig fortsättning!
73 de ZEM


Du kan lämna kommentarer direkt på chatten, se fliken upptill på sidan
:

Chatthänvisning

Snygg lösning!

SM6UZJ och SM6UZ inbyggnad ny rptr SK6IF UZJ konstruktörUZJ har nu gjort färdig inbyggnaden för vår UHF/VHF repeater att ha i Lysekil och det ser riktigt bra ut. Yaesu repeatern och nätaggregat har en servicevänlig lösning som innebär att radion kan dras ut en bit, så att den blir lätt åtkomlig att programmera. Vi använder det gamla skåpet för repeatern borta på Bokenäset. Klicka på bilderna för fullstorlek!
Urban levererade bygget på klubben igår den 13/1. Vi pratade vidare om detaljerna tillsammans med Bengt-Hugo och nu lutar det åt att vi gör antennbiten klar genom att köpa ett delningsfilter. En UHF/VHF duplexer för att köra med singel antenn. Repeatern har två antennanslutningar, för vardera Tx och Rx.
UZ skall reka på platsen för installationen och jag har talat med BYB som gärna deltar i jobbet med att montera skåp och antenn.
Det blir en ren ersättning till trotjänaren på plats. I förlängningen framöver är det tänkt att den skall gå som full UHF repeater med UHF-delningsfilter och med en lösning för att behålla den simultana associationen med Bokenäs på 2 m.
Filter: http://butik.limmared.nu/sv/duplexer-triplexer-filter/733-diamond-mx-72n-duplexfilter-for-hf-vhf-uhf.html
ZEM
73 de
ZEM