Intressant föredrag av VTZ

…. lockade även gäster från vänklubben SK6QA !

Onsdagskvällen 27 april hade klubbens VTZ/Kricke ett spännande och intressant föredrag om vågutbredning på VHF och UHF. Vi fick lära oss om olika typer bla tropo t.ex inversion mm. Vidare också om när och varför detta inträffar samt lite bra tips på hur man går tillväga för att kunna förutse och dra nytta av detta för att kunna köra dx på VHF/UHF.

Vidare gick han igenom trafiksätt samt att vi fick lyssna hur det lätt när man körde MSK144 vid meteorscatter och ett qso vid aurora på CW. Detta och en hel del annat fick vi ta del av denna kväll, tack så mycket Kricke för detta !

Denna kväll hade vi fått besök från våran vänklubb SK6QA som också kommit hit för att hälsa på och att lyssna på föredraget.Efter att föredraget avslutats övergick kvällen i traditionsenligt mumsande av bullens pilsnerkorv (som köksmästare OPW/Anders sett till att de blev tillagade) och i en gemytlig stämning tillsammans med vännerna från SK6QA.

Från IF närvarade :UZ, ATX,AZZ,OPW,PPF,RSE,UDU,VTZ,XTV samt Claes.Från QA närvarade : AXR,PVU,TIG,WZR, samt XTV (även medlem i IF).